Uchwały Rady Miejskiej

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XIX/202/2020

z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2020 roku o sygnaturze akt IISA/Po 20/20 stwierdzającego nieważność uchwały Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 grudnia 2019 r. Nr XV/172/2019 w sprawie stwierdzenia...

UCHWAŁA NR XIX/201/2020

z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie i nadania jej statutu

UCHWAŁA NR XIX/200/2020

z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta i Gminy Murowana Goślina

UCHWAŁA NR XIX/199/2020

z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej

UCHWAŁA NR XIX/198/20

z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego na zadanie z zakresu ochrony zdrowia

UCHWAŁA NR XIX/197/2020

z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina na rok 2020”

UCHWAŁA NR XIX/196/2020

z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Tartacznej w Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR XIX/195/2020

z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Murowanej Goślinie, dla działki nr 727

UCHWAŁA NR XIX/194/2020

z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Polnej w Murowanej Goślinie – etap I

UCHWAŁA NR XIX/193/2020

z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Bonawentury Graszyńskiego w Murowanej Goślinie

Zatrzymaj banner przewijany