Uchwały Rady Miejskiej

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr I/08/2002

z dnia: 15.11.2002 w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu Rady Miejskiej zwaną w skrócie Komisją Oświaty. Na podstawie art.21 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 42 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 16 pkt. 2 Statutu Miasta...

Uchwała Nr I/07/2002

z dnia: 15.11.2002 w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych, Rol-nictwa, Rzemiosła i Handlu Rady Miejskiej zwaną w skrócie Komisją Gospo-darczą. Na podstawie art.21 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 42 poz. 1591 z późniejszymi...

Uchwała Nr I/06/2002

z dnia: 15.11.2002 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej. Na podstawie art.21 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 42 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz § 16 pkt. 2 Statutu Miasta i Gminy uchwalonego uchwałą Nr 334/XXXVIII/2002 Rady Miejskiej...

Uchwała Nr I/05/2002

z dnia: 15.11.2002 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu Rady Miejskiej zwaną w skrócie Komisją Oświaty. Na podstawie art.21 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 42 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz § 16 pkt. 2 Statutu Miasta...

Uchwała Nr I/04/2002

z dnia: 15.11.2002 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Inicjatyw Gospodarczch, Rolnictwa, Rzemiosła i Handlu Rady Miejskiej zwaną w skrócie Komisją Gospodarczą. Na podstawie art.21 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 42 poz. 1591 z późniejszymi zmianami...

Uchwała Nr I/03/2002

z dnia: 15.11.2002 w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej. Na podstawie art.19 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-nym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 42 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz § 12 pkt.1 Statutu Miasta i Gminy uchwalonego uchwałą Nr 334/XXXVIII/2002 Rady Miejskiej w Murowanej...

Uchwała Nr I/02/2002

z dnia: 15.11.2002 w sprawie: określenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. Na podstawie art.19 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 42 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 12 pkt. 1 Statutu Miasta i Gminy uchwalonego uchwałą Nr 334/XXXVIII/2002 Rady Miejskiej...

Uchwała Nr I/01/2002

z dnia: 15.11.2002 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Na podstawie art.19 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo-rządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 42 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz § 12 pkt.1 Statutu Miasta i Gminy uchwalonego uchwałą Nr 334/XXXVIII/2002 Rady Miejskiej w Murowanej...