Uchwały Rady Miejskiej

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr II/22/2002

z dnia: 2.12.2002 w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań w zakresie zadania pod nazwą ?modernizacja mostu w Raduszynie i opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej oraz projektu technicznego zbiornika Raduszyn? Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. e oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 roku...

Uchwała Nr II/21/2002

z dnia: 2.12.2002 w sprawie: wykazu wydatków budżetu gminy na rok 2002, które nie wygasają. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 ze zm.) oraz art.130 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr...

Uchwała Nr II/20/2002

z dnia: 2.12.2002 w sprawie: zmiany uchwały o emisji obligacji komunalnych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, tekst jednolity z późn. zmianami), art. 48 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 155, poz. 1014 ze zmianami),...

Uchwała Nr II/19/2002

z dnia: 2.12.2002 w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Murowana Goślina na lata 2002 ? 2006 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) Rada Miejska uchwala co następuje: § 1 Uchwala się Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta...

Uchwała Nr II/18/2002

z dnia: 2.12.2002 w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2002 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 oraz pkt. 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz.U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 ze zmianami/, art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych...

Uchwała Nr II/17/2002

z dnia: 2.12.2002 w sprawie: nadania nazwy ulicy w Murowanej Goślinie Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 13 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz stosowne do wytycznych w sprawie nadania nazw ulicom i placom oraz numeracji nieruchomości stanowiących załącznik...

Uchwała Nr II/16/2002

z dnia: 02.12.2002 r. w sprawie: nadania nazw nowopowstałym ulicom na terenie miasta Murowana Goślina oraz na terenie gminy w miejscowościach Mściszewo, Złotoryjsko. Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 13 Ustawy z dnia 08 marca 1990roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 póz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz stosowne...

Uchwała Nr II/15/2002

z dnia: 2.12.2002 w sprawie: wyłączenia członka Zarządu Miasta i Gminy z prac nad opracowaniem wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Miasta i Gminy za rok 2002. Na podstawie art. 18a i art.25a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz §...

Uchwała Nr II/14/2002

z dnia: 2.12.2002 w sprawie: w sprawie zmiany uchwały Nr 192/XXIV/2000 Rady Miejskiej w Murowanej Gośinie z dnia 23 października 2000 roku w sprawie ustalenia wysokości diet. Na podstawie art.25 ust. 6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada...

Uchwała Nr I/12/2002

z dnia: 15.11.2002 w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Murowana Goślina na lata 2002 - 2006 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) Rada Miejska uchwala co następuje: § 1 Uchwala się Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta...