Uchwały Rady Miejskiej

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XXXVIII/350/2017

z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXVIII/349/2017

z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2018 - 2036

UCHWAŁA NR XXXVII/348/2017

z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym w Długiej Goślinie w gminie Murowana Goślina

UCHWAŁA NR XXXVII/347/2017

z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Murowana Goślina

UCHWAŁA NR XXXVII/346/2017

z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przeksztalcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Długiej Goślinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskicg w Długiej Goślinie

UCHWAŁA NR XXXVII/345/2017

z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stweirdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Leona Masiakowskiego w Białężynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Leona Masiakowskiego w Białężynie

UCHWAŁA NR XXXVII/344/2017

z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR XXXVII/343/2017

z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia szećioletniej Szkoły Podstawowej im. Karola Marcinkoweskiego nr 1 w Murowanej Goślinie w osmioletnią Szkołę Podstawową im Karola Marcinkoweskiego nr 1 w Muroawanej Goślinie

UCHWAŁA NR XXXVII/342/2017

z dnia 30 października 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odplatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia...

UCHWAŁA NR XXXVII/341/2017

z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2018 rok