Uchwały Rady Miejskiej

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XLVIII/445/2018

z dnia 18 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego dla działek nr 936/1 i 936/3 w Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR XLVIII/444/2018

z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działki nr 103/3 i części działki 151 w Długiej Goślinie

UCHWAŁA NR XLVIII/443/2018

z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospdoarowania przestrzennego gminy Murowana Goslina dla działek nr 464/4 i 465/3 przy ul. Starczanowskiej oraz dla działek nr 727 przy ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR XLVIII/442/2018

z dnia 18 września 2018 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2019

UCHWAŁA NR XLVIII/441/2018

z dnia 18 września 2018 r. w sprawie opłaty targowej na rok 2019, poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i określenia wynagrodzenia za inkaso

UCHWAŁA NR XLVIII/440/2018

z dnia 18 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie ochotnica Dolna dotkniętej klęską żywiołową z pzreznaczeniem na odtworzenie infrastruktury drogowej zniszczonej podczas powodzi w dniu 19 lipca 2018 r.

UCHWAŁA NR XLVIII/439/2018

z dnia 18 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w zakresie współfinansowania zadania pn.: "Projekt koncepcyjny budowy chodinika i ścieżek rowerowych na drodze 2029P granica Powiatu - Murowana Goślina w m. Długa Goślina"

UCHWAŁA NR XLVIII/438/2018

z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/407/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Wojewówdztwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Wzmocnienie wojewówdzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania...

UCHWAŁA NR XLVIII/437/2018

z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Modernizacja systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności w gminie Murowana Goślina"

UCHWAŁA NR XLVIII/436/2018

z dnia 18 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu