Uchwały Rady Miejskiej

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XLI/397/2018

z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajeć dla pedagogów, psychologów i logopedów

UCHWAŁA NR XLI/396/2018

z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania

UCHWAŁA NR XLI/395/2018

z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej

UCHWAŁA NR XLI/394/2018

z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Murowana Goslina, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

UCHWAŁA NR XLI/393/2018

z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Murowana Goślina na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

UCHWAŁA NR XLI/392/2018

z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/408/2014 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Murowana Goślina na lata 2015 - 2020

UCHWAŁA NR XLI/391/2018

z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Słonecznej w Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR XLI/390/2018

z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2018 - 2036

UCHWAŁA NR XLI/389/2018

z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

UCHWAŁA NR XL/388/2018

z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/361/2017 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Oborniki w zakresie współfinansowania budowy - modernizacji schroniska dla bezdomnych zwierząt "Azorek" w Obornikach