Uchwały Rady Miejskiej

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XLIV/415/2018

z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLIII/414/2018

z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Uchorowo na lata 2018-2026"

UCHWAŁA NR XLIII/413/2018

z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/394/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Murowana Goślina, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

UCHWAŁA NR XLIII/412/2018

z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/393/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Murowana Goślina na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

UCHWAŁA NR XLIII/411/2018

z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Nr XLI/396/2016 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania,...

UCHWAŁA NR XLII/410/2018

z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Murowana Goślina

UCHWAŁA NR XLII/409/2018

z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków położonych w obszarze "Śródmieście" wskazanym w Zintegrowanym Programie Rewitalizacji Miasta Murowana Goślina

UCHWAŁA NR XLII/408/2018

z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 680/9 w Murowanej Goslinie

UCHWAŁA NR XLII/407/2018

z dnia 19 kwietnia 2018 r. w w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej...

UCHWAŁA NR XLII/406/2018

z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goslina na lata 2018 - 2036