Uchwały Rady Miejskiej

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XXXVIII/357/2017

z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Białęg i Białężyna

UCHWAŁA NR XXXVIII/356/2017

z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zielonczanej i Sowiej w Rakowni

UCHWAŁA NR XXXVIII/355/2017

z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 103/3 i części działki nr 151 w Długiej Goślinie

UCHWAŁA NR XXXVIII/354/2017

z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 196 w Długiej Goślinie

UCHWAŁA NR XXXVIII/353/2017

z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospoadrowania przestrzennego dla działek: 36/5, 36/6, 36/8, 36/9, 36/10, 36/11, 36/13, 36/15 w Białęgach

UCHWAŁA NR XXXVIII/352/2017

z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2017 - 2036

UCHWAŁA NR XXXVIII/351/2017

z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXVIII/350/2017

z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXVIII/349/2017

z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2018 - 2036

UCHWAŁA NR XXXVII/348/2017

z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym w Długiej Goślinie w gminie Murowana Goślina