Uchwały Rady Miejskiej

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XXXVII/322/2017

z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2017 - 2036

UCHWAŁA NR XXXVII/321/2017

z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/320/2017

z dnia 19 września 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/250/2016 Rady Miejskeij w Murowanej Goślinie dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Oborniki w zakresie współfinansowania budowy-modernizacji schroniska dla bezdomnych zwierząt "Azorek" w Obornikach

UCHWAŁA NR XXXVI/319/2017

z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i keirunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działki nr 686/2 oraz części działki nr 472/16 w Murowanej Goślinie, dla działki nr 420/12 w Raduszynie (obręb Mściszewo) oraz terenów okolic Jeriora Wojnowskiego w Wojnowie

UCHWAŁA NR XXXVI/318/2017

z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla terenów położonych w Mściszewie, Starczanowie, Uchorowie i łoskiniu Starym

UCHWAŁA NR XXXVI/317/2017

z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działki nr 313/2 w Długiej Goślinie

UCHWAŁA NR XXXVI/316/2017

z dnia 19 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 45/1 w Łoskoniu Starym

UCHWAŁA NR XXXVI/315/2017

z dnia 19 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Podbipięty w Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR XXXVI/314/2017

z dnia 19 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rakowni dla działki nr 158/12

UCHWAŁA NR XXXVI/313/2017

z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/189/2016 z dnia 23 maja 2016 r. zmieniająceh=j Uchwałę nr XX/186/2016 z dia 26 kwietnia 2016 r. zmieniającej Uchwałę nr XVIII/162/2016 z dia 22 marca 2016 r. zmieniającej Uchwałę nr XV/147/2016 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia "Planu...