Uchwały Rady Miejskiej

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA NR V/66/2019

z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zadania skwerowi nazwy Mistrza Jana Twaroga

UCHWAŁA NR V/65/2019

z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zniesienia diet przewodniczących osiedli samorządzowych

UCHWAŁA NR V/64/2019

z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zniesienia osiedli samorządowych miasta Murowana Goślina

UCHWAŁA NR V/63/2019

z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmainy statutów sołectw gminy Murowana Goślina

UCHWAŁA NR V/62/2019

z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV/21/2015 Rady Miejskiej w Murowanej goślinie z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluvy dziecięce na terenie gminy Murowana Goślina

UCHWAŁA NR V/61/2019

z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych

UCHWAŁA NR V/60/2019

z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych

UCHWAŁA NR V/59/2019

z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina na rok 2019"

UCHWAŁA NR V/58/2019

z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Oborniki dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2019

UCHWAŁA NR V/57/2019

z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi reprezentowania Gminy Murowana Goślina w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski