Uchwały Rady Miejskiej

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XIV/154/2019

z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświatowo-Społecznej Rady Miejskiej

UCHWAŁA NR XIV/153/2019

z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej

UCHWAŁA NR XIV/152/2019

z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/378/2014 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu realizacji nowych inwestycji na terenie miasta i gminy Murowana Goślina w ramach pomocy de minimis

UCHWAŁA NR XIV/151/2019

z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/70/2007 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 25 czerwca 2007r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu realizacji nowych inwestycji na terenie miasta i gminy Murowana Goślina

UCHWAŁA NR XIV/150/2019

z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie określenia stawek na podatek od środków transportowych

UCHWAŁA NR XIV/149/2019

z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2020

UCHWAŁA NR XIV/148/2019

z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

UCHWAŁA NR XIII/147/2019

z dnia 29 października 2019 r. w sprawie skargi [...] na zachowanie Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej

UCHWAŁA NR XIII/146/2019

z dnia 29 października 2019 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej

UCHWAŁA NR XIII/145/2019

z dnia 29 października 2019 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej