Uchwały Rady Miejskiej

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XI/126/2019

z dnia 17 września 2019 r. w sprawie skargi [...] na Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina

UCHWAŁA NR XI/125/2019

z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

UCHWAŁA NR XI/124/2019

z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Poznań zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Gminy Murowana Goślina usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Poznaniu

UCHWĄŁA NR XI/122/2019

z dnia 17 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 8/2, 8/3 i 12/3 w Rakowni

UCHWAŁA NR XI/121/2019

z dnia 17 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 47/4 w Białęgach

UCHWAŁA NR XI/120/2019

z dnia 17 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działki nr 47/4 w Białęgach

UCHWAŁA NR XI/119/2019

z dnia 17 września 2019 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym w Długiej Goślinie w gminie Murowana Goślina

UCHWAŁA NR XI/118/2019

z dnia 17 września 2019 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2020

UCHWAŁA NR XI/117/2019

z dnia 17 września 2019 r. w sprawie opłaty targowej na rok 2020, poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inlasenta i określenia inkaso

UCHWAŁA NR XI/116/2019

z dnia 17 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020