Uchwały Rady Miejskiej

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XL/388/2018

z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/361/2017 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Oborniki w zakresie współfinansowania budowy - modernizacji schroniska dla bezdomnych zwierząt "Azorek" w Obornikach

UCHWAŁA NR XL/387/2018

z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta i Gminy Murowana Goślina

UCHWAŁA NR XL/386/2018

z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Murowana Goślina

UCHWAŁA XL/385/2018

z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR XL/384/2018

z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w Przebędowie i Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR XL/383/2018

z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska w Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR XL/382/2018

z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi) z terenu Miasta i Gminy Murowana Goślina

UCHWAŁA XL/381/2018

z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierztąt na 2018 rok

UCHWAŁA NR XL/380/2018

z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestzrennego w rejonie ulic: Gnieźnieńskiej i S. Motylewskiego w Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR XL/379/2018

z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 8/3 w Rakowni