Uchwały Rady Miejskiej

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA NR VIII/87/2019

z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Nr XLVI/429/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Białęg i Białężyna wniesioną przez Wojewodę Wielkopolskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu...

UCHWAŁA NR VIII/86/2019

z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

UCHWAŁA NR VIII/85/2019

z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr VII/83/2019 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podstku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

UCHWAŁA NR VIII/842019

z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

UCHWAŁA NR VII/83/2019

z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolengo i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

UCHWAŁA NR VII/82/2019

z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/398/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie i nadania jej statutu

UCHWAŁA NR VII/81/2019

z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli

UCHWAŁA NR VII/80/2019

z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/74/2019 Rady Miejskiej w Murowaanej Goślinie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie projektu planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Murowana Goślina oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych obowiązujących od dnia 1 września 2019 r....

UCHWAŁA NR VII/79/2019

z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielenia i wysokości bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

UCHWAŁA NR VII/78/2019

z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2019-2036