Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 40/2019

w sprawie powołania zespołu w celu sprawdzenia poprawności złożonych ankiet konsultacyjnych oraz sporządzenia protokołu z wyników konsultacji w sprawie zniesienia osiedli samorządowych miasta Murowana Goślina

Zarządzenie Nr 39/2019

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Archtektonicznej

Zarządzenie Nr 38/2019

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 36/2018

w sprawie powołania dyrektora Biblioteki Publicznej im. Bonawentury Graszyńskiego w Murowanej Goślinie

Zarządzenie Nr 34/2018

w sprawie: zmiany składu komisji przetargowej powołanej Zarządzeniem Nr 849/2018 Burmistrza Miasta 1 Gminy Murowana Goślina z dnia 31 października 2018 roku do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia/ w trybie zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust 1 pkt 4), na wykonanie zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej...

Zarządzenie Nr 33/2018

w sprawie powołania kapituły konkursu Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina o tytuł "Przedsiębiorca Roku Gminy Murowana Goślina"

Zarządzenie Nr 32/2018

w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2018 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 31/2018

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Zarządzenie Nr 30/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem jest: "Świadczenie usług konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Murowana Goślina, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Operator...

Zarządzenie Nr 29/2018

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2018 – 2036