Zarządzenia Burmistrza (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 188/2012

z dnia: 30.12.2011 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) na wykonanie usługi w zakresie...

Zarządzenie Nr 187/2011

z dnia: 30.12.2011. w sprawie: zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2011 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2011 rok. Na podstawie § 8 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia...

Zarządzenie Nr 186/2011

z dnia: 30.12.2011 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2011-2034 Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje: §1 Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy...

Zarządzenie Nr 185/2011

z dnia: 30.12.2011 w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011 rok Na podstawie § 11 ust. 2 Uchwały Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok oraz art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze...

Zarządzenie Nr 184/2011

z dnia: 29.12.2011 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2011-2034 Zarządzenie Nr 184/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2011-2034 Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia...

Zarządzenie Nr 183/2011

z dnia: 21.12.2011 w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011 rok Na podstawie § 11 ust. 2 Uchwały Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok oraz art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240...

Zarządzenie Nr 182/2011

z dnia: 20.12.2011. w sprawie: wyznaczenia nauczyciela w celu zastępstwa dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie Na podstawie art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświat (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) zarządzam, co następuje: §1 Wyznaczam panią Henrykę Wojdyłę, na...

Zarządzenie Nr 181/2011

z dnia: 20.12.2011. w sprawie: yznaczenia nauczyciela w celu zastępstwa dyrektora Szkoły Podstawowej im. Leona Masiakowskiego w Białężynie. Na podstawie art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświat (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) zarządzam, co następuje: §1 Wyznaczam panią Alinę Strugarek, na nauczyciela...

Zarządzenie Nr 180/2011

z dnia: 20.12.2011. w sprawie: wyznaczenia nauczyciela w celu zastępstwa dyrektora Szkoły Podstawowej im. Leona Masiakowskiego w Białężynie. Na podstawie art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświat (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) zarządzam, co następuje: §1 Wyznaczam panią Alinę Strugarek, na nauczyciela...

Zarządzenie Nr 179/2011

z dnia: 20.12.2011 w sprawie: ustalenie planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2012 rok oraz ustalenia planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2012 rok. Na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki...