Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 030/2002

z dnia: 21.05.2002 w sprawie: odpłatnego nabycia gruntu na własność gminy. Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) art.20 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 roku, nr 46, poz.543)...

Zarządzenie Nr 029/2002

z dnia: 21.05.2002 w sprawie: odpłatnego nabycia gruntu na własność gminy. Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, nr 142, póz.1591 z późniejszymi zmianami) art.20 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami f Dz. U. z 2000 roku, nr...

Zarządzenie Nr 027/2002

z dnia: 14.05.2002 w sprawie: zasad ubiegania się o wsparcie form dodatkowego kształcenia i rozwijania zainteresowań uczniów w ramach realizacji ?Polityki Oświatowej Miasta i Gminy Murowana Goślina w latach 2002-2010. Na podstawie Uchwały Nr 350/XXXVIII/2002 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie...

Zarządzenie Nr 026/2002

z dnia: 10.05.2002 w sprawie: odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości. Na podstawie art.39 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 roku, Nr 46, póz.543 z późniejszymi zmianami) art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym...

Zarządzenie Nr 025/2002

z dnia: 10.05.2002 w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Na podstawie art.37 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 roku, Nr 46, póz. 543 z późniejszymi zmianami) art.30 ust.1, pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym " TARGET="_blank"...

Zarządzenie Nr 024/2002

z dnia: 23.04.2002 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Na podstawie art.37 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r., Nr 46, póz. 543 z późniejszymi zmianami) art.30 ust.1 i ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990...

Zarządzenie Nr 023/2002

z dnia: 23.04.2002 w sprawie: odpłatnego nabycia gruntów na własność gminy. Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 roku, nr 13, poz.74 z późniejszymi zmianami} art.20 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 roku, nr 46,...

Zarządzenie Nr 022/2002

z dnia: 09.04.2002 w sprawie: przeprowadzenia przez właścicieli nieruchomości obowiązkowej deratyzacji na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina. Na podstawie § 11 uchwały Nr 150/XXX/98 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 30 czerwca 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad utrzymywania czystości i porządku w gminie...

Zarządzenie Nr 021/2002

z dnia: 09.04.2002 w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dz.U.02.101.926 z 27 sierpnia 1997 r. część uchwał nie jest publikowana. Przepraszamy.

Zarządzenie Nr 020/2002

z dnia: 03.04.2002 w sprawie: ogłoszenia wykazu gruntów komunalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 1996 roku Nr 13 poz. 74 z poźniejszymi zmianami ), art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o...