Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 803/2018

w sprawie przeprowadzenia przez wszystkich właścicieli nieruchomości obowiązkowej deratyzacji na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina

Zarządzenie Nr 802/2018

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Długiej Goślinie

Zarządzenie Nr 801/2018

w sprawie ustalenia dotacji dla klubów sportowych prowadzących działalność w zakresie sportu w 2018 roku

Zarządzenie Nr 800/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości

Zarządzenie Nr 799/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych) na wykonanie zadania pn.: Budowa sieci wodociągowej w Rakowni

Zarządzenie Nr 798/2018

w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2018 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 797/2018

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Zarządzenie Nr 796/2018

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sportu w 2018 roku

Zarządzenie Nr 795/2018

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

Zarządzenie Nr 794/2018

w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2018 rok oraz planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.