Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 637/2017

w sprawie projektu harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Murowana Goślina na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 636/2017

w sprawie ustalenia dotacji dla klubów sportowych prowadzących działalność w zakresie sportu w 2017 roku

Zarządzenie nr 635/2017

w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2017 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2017 rok.

Zarządzenie nr 634/2017

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Zarządzenie nr 633/2017

w sprawie zasad prowadzenia scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Murowana Goślina

Zarządzenie Nr 632/2017

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania przez radnych Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie ze służbowych tabletów

Zarządzenie nr 631/2017

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Murowana Goślina na 2017 rok.

Zarządzenie nr 630/2017

w sprawie zakresu potrzeb remontowych budynków komunalnych na 2017 rok.

Zarządzenie nr 629/2017

w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości

Zarządzenie Nr 628/2017

w sprawie przeprowadzenia przez wszystkich właścicieli nieruchomości obowiązkowej deratyzacji na terenie wsi Białęgi, gmina Murowana Goślina