Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 8/2018

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Murowana Goślina.

Zarządzenie Nr 7/2018

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Murowana Goślina.

Zarządzenie Nr 6/2018

w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2018 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

Zarządzenie Nr 5/2018

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 4/2018

w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Zarządzenie Nr 3/2018

w sprawie: organizacji stanowiska kierowania burmistrza w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny.

Zarządzenie Nr 1/2018

w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2018 rok oraz planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

Zarządzenie Nr 861/2018

w sprawie projektu planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2019 rok oraz projektu planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 860/2018

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2019

Zarządzenie Nr 859/2018

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2019 - 2036