Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 734/2018

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej im. Bonawentury Graszyńskiego w Murowanej Goślinie za 2017 rok

Zarządzenie nr 733/2018

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Zarządzenie nr 732/2018

w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowisko podinspektor ds. opieki zdrowotnej i dotacji

Zarządzenie nr 731/2018

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 730/2018

w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych) na wykonanie zadania pn.: Budowa drogi z Długiej Gośliny do Łoskonia Starego w km od 2+626 do km 2+763.

Zarządzenie nr 729/2018

w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych) na wykonanie zadania pn.: Budowa nawierzchni jezdni ulicy Łąkowej na odcinku km od 0 + 060 do km 189.

Zarządzenie nr 728/2018

w sprawie: zmiany do zarządzenia nr 725 / 2018 z dnia 4 kwietnia 2018 roku Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina

Zarządzenie Nr 727/2018

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowisko młodszy referent ds. eksploatacji i utrzymania

Zarządzenie Nr 726/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych) na wykonanie zadania pn.: Wykonywanie usług komunalnych w okresie od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 31 maja 2019 r. polegających...

Zarządzenie Nr 725/2018

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej