Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 688/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 3) na wykonanie zadania pn.: Interwencyjna naprawa dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, zniszczonych w związku z wybuchem gazociągu DN=500 mm

Zarządzenie nr 687/2018

w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2018 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.

Zarządzenie nr 686/2018

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Zarządzenie Nr 685/2018

w sprawie wykonania i rozliczenia z realizacji zadania powierzonego spółce MG Sport i Nieruchomości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Murowanej Goślinie

Zarządzenie nr 684/2018

w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2018 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.

Zarządzenie nr 683/2018

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Zarządzenie Nr 682/2018

w sprawie powołania komisji w celu ustalenia kryteriów wypłaty zasiłków celowych przekazanych z tytułu zdarzenia losowego tj. pożaru gazociągu w Murowanej Goślinie

Zarządzenie Nr 681/2018

w sprawie możliwości odstępstw od stosowania wewnętrznych regulacji Urząd miasta i gminy Murowana Goślina

Zarządzenie Nr 680/2018

w sprawie powołania komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych w budynkach mieszkalnych w wyniku pożaru gazociągu

Zarządzenie Nr 679/2018

w sprawie powołania Miejsko-Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego