Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 838/2018

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Zarządzenie Nr 837/2018

w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresu sportu w 2018 roku

Zarządzenie Nr 836/2018

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej w udziale 120760/130060 własność Gminy Murowana Goślina

Zarządzenie Nr 835/2018

w sprawie obciążenia prawem użytkowania nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Murowana Goślina oznaczonych jako działki nr ewid. 277/3, 277/4, 277/7, 277/9, 266/42, 266/45

Zarządzenie Nr 834/2018

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2018 – 2036

Zarządzenie Nr 833/2018

w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2018 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

Zarządzenie Nr 832/2018

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Zarządzenie Nr 831/2018

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany w formie bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 830/2018

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Murowana Goślina na 2018 rok

Zarządzenie Nr 829/2018

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji