Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 672/2018

w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2018 rok oraz planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.

Zarządzenie nr 671/2018

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Zarządzenie Nr 670/2018

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowisko inspektor ds. inwestycji, eksploatacji i utrzymania

Zarządzenie Nr 669/2018

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Zarządzenie nr 668/2018

w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2018 rok oraz planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 667/2018

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Zarządzenie Nr 666/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych) na wykonanie zadania pn.: Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie

Zarządzenie Nr 665/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości

Zarządzenie Nr 664/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomosci

Zarządzenie Nr 663/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych) na wykonanie zadania pn.: Budowa garażu OSP w Łopuchowie