Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 828/2018

w sprawie wdrożenia narzędzi zarządzczych dla potrzeb zarządzania satysfakcją klienta w JST.

Zarządzenie Nr 827/2018

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinasowanie przedsięwzięcia z zakresu soprtu w 2018 roku.

Zarządzenie Nr 826/2018

w sprawie zakresu potrzeb remontowych budynków komunalnych na 2018 rok

Zarządzenie Nr 825/2018

w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2018 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 824/2018

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Zarządzenie Nr 823/2018

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2018 – 2036

Zarządzenie Nr 822/2018

w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2018 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 821/2018

w sprawie informacji Komisarza Wyborczego o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika...

Zarządzenie Nr 820/2018

w sprawie zmiany zarządzenia nr 815/2018 z dnia 07.09.2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 799/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 09.08.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004...

Zarządzenie Nr 819/2018

w sprawie powołania gminnego zespołu ds. przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast