Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 717/2018

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Zarządzenie nr 716/2018

w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2018 rok oraz zmiana planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 715/2018

w sprawie zmiany zarządzenia nr 349/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych

Zarządzenie nr 714/2018

w sprawie organizacja stałego dyżuru burmistrza na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

Zarządzenie Nr 713/2018

w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych w Murowanej Goślinie

Zarządzenie Nr 712/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych) na wykonanie zadania pn.: Przebudowa budynku komunalnego Uchorowo 22 wraz z wykonaniem robót budowlanych i zakupem wyposażenia...

Zarządzenie Nr 711/2018

w sprawie powołania Komitetu Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Zarządzenie Nr 710/2018

w sprawie zakresu potrzeb remontowych budynków komunalnych na 2018 rok

Zarządzenie nr 709/2018

w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych) na wykonanie zadania pn.: Budowa drogi w Łopuchowie

Zarządzenie nr 708/2018

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Murowana Goślina na 2018 rok.