Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 797/2018

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Zarządzenie Nr 796/2018

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sportu w 2018 roku

Zarządzenie Nr 795/2018

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

Zarządzenie Nr 794/2018

w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2018 rok oraz planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 793/2018

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Zarządzenie Nr 792/2018

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

Zarządzenie Nr 791/2018

w sprawie określenia wzoru Goślińskiej Karty Seniora

Zarządzenie Nr 790/2018

w sprawie wykonywania i rozliczenia z realizacji zadania powierzonego spółce MG Sport i Nieruchomości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Murowanej Goślinie

Zarządzenie Nr 789/2018

w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2018 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 788/2018

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok