Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 695/2018

w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2018 rok oraz planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 694/2018

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Murowana Goślina w postępowaniu rekrutacyjnym dla uczniów spoza obwodu szkoły na rok szkolny 2018/19

Zarządzenie nr 693/2018

w sprawie: ustalenia regulaminu Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

Zarządzenie nr 692/2018

w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sportu w 2018 roku.

Zarządzenie nr 691/2018

w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntu

Zarządzenie nr 690/2018

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Zarządzenie Nr 689/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 3) na wykonanie zadania pn.: Interwencyjna naprawa konstrukcji drogi powiatowej nr 2393P o nawierzchni bitumicznej, zniszczonej po wybuchu gazociągu DN=500 mm

Zarządzenie Nr 688/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 3) na wykonanie zadania pn.: Interwencyjna naprawa dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, zniszczonych w związku z wybuchem gazociągu DN=500 mm

Zarządzenie nr 687/2018

w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2018 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.

Zarządzenie nr 686/2018

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok