Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 64/2019

w sprawie utworzenia i zasad działania punktu potwierdzającego profile zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina

Zarządzenie Nr 62/2019

w sprawie: zebrań wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

Zarządzenie Nr 61/2019

w sprawie: wdrożenia rozwiązań dla potrzeb dostępu do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach

Zarządzenie Nr 60/2019

w sprawie: ustalenia dotacji dla klubów sportowych prowadzących działalność w zakresie sportu w 2019 roku

Zarządzenie Nr 57/2019

w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2019 rok oraz planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 56/2019

sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Zarządzenie Nr 55/2019

w sprawie: przeprowadzenia przez wszystkich właścicieli mnieruchomości obowiązkowej deratyzacji na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina

Zarządzenie Nr 54/2018

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Zarządzenie Nr 53/2019

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku.