Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 546/2017

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Murowana Goślina na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 544/2017

w sprawie przeprowadzenia przez wszystkich właścicieli nieruchomości obowiązkowej deratyzacji na terenie wsi Białęgi, gmina Murowana Goślina

Zarządzenie Nr 543/2017

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w 2017 roku

Zarządzenie Nr 542/2017

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie Nr 541/2017

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości

Zarządzenie Nr 540/2017

w sprawie zakresu potrzeb remontowych budynków komunalnych na 2017 rok

Zarządzenie nr 539/2017

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2017 – 2036

Zarządzenie Nr 538/2017

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku

Zarządzenie Nr 537/2017

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 831, poz. 996, poz. 1020, poz. 1250, poz. 1265, poz. 1579 i poz....