Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 146/2019

w sprawie zwołania zebrania wyborczego w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Uchorowo

Zarządzenie Nr 145/2019

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Długiej Goślinie

Zarządzenie Nr 144/2019

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie

Zarządzenie Nr 143/2019

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Karola Marcinkowskiego w Murowanej Goślinie

Zarządzenie Nr 142/2019

w sprawie wyznaczenia Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina

Zarządzenie Nr 141/2019

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Bonawentury Graszyńskiego w Murowanej Goślinie

Zarządzenie Nr 140/2019

w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy komisji konkursowej powołanej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Bonawentury Graszyńskiego w Murowanej Goślinie

Zarządzenie Nr 136/2019

w sprawie zmiany do zarządzenia Nr 69/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie wykonywania i rozliczania z realizacji zadania powierzonego spółce MG Sport i Nieruchomości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Murowanej Goślinie

Zarządzenie Nr 135/2019

w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2019 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 134/2019

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok