Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 531/2017

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 831, poz. 996, poz. 1020, poz. 1250, poz. 1265, poz. 1579, poz. 1920...

Zarządzenie nr 530/2017

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Murowana Goślina na 2017 rok.

Zarządzenie nr 529/2017

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych

Zarządzenie nr 528/2017

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Zarządzenie nr 527/2017

w sprawie ustalenia dotacji dla podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, realizujących zadania gminy w 2017 roku

Zarządzenie nr 526/2017

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji za 2016 rok

Zarządzenie 525/2017

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finasowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej im. Bonawetury Graszyńskiego w Murowanej Goślinie za 2016 rok

Zarządzenie nr 523/2017

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2017-2036