Wybory i referenda

Wybory Samorządowe 2014

Dyżur Miejskiej Komisji Wyborczej w Murowanej Goślinie


Miejska Komisja Wyborcza w Murowanej Goślinie będzie pełnić dyżur w dniu 29 listopada 2014 r. od godziny 19:30 do 20:00 w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Murowanej Goślinie przy ul Poznańskiej 16


KOMUNIKAT WYBORCZY

W związku z ogólnokrajową awarią wyborczego systemu informatycznego podajemy wstępne nieoficjalne jeszcze wyniki wyborów Burmistrza i radnych Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie.
Poszczególni kandydaci na Burmistrza zdobyli przy frekwencji wyborczej 56,62 % następującą liczbę głosów:

1. Tomasz Łecki - 2715
2. Mariusz Palka - 1614
3. Dariusz Urbański - 3126

Do drugiej tury wyborów, która odbędzie się w dniu 30 listopada 2014 roku weszli:

1. Tomasz Łęcki
2. Dariusz Urbański

W skład Rady Miejskiej weszli:

KWW Rozwój Ziemi Goślińskiej
1. Tomasz Jan Pawlak
2. Konrad Mariusz Strykowski
3. Andrzej Leszek Sommerfeld
4. Michał Hałas
5. Małgorzata Agnieszka Ogrodnik
6. Krystyna Maria Przygońska
7. Michał Rogowski
8. Wiesław Kaniecki

KWW Nowoczesna Gmina
1. Alicja Kobus
2. Szymon Pędzinski
3. Błażej Kaźmierczak

KWW Dariusza Urbańskiego
1. Grażyna Nawrocka
2. Wojciecha Andrzej Kuźniewski

KWW Mój Głos
1. Mikołaj Gałka

Wybór radnego w okręgu wyborczym nr 1 nastąpi w dniu 18 listopada o godz. 17.00 w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej przy ul. Poznańskiej 16 w wyniku losowania jednego spośród dwóch kandydatów, którzy otrzymali identyczną liczbę głosów w dniu 16 listopada 2014 r.


WYKAZ PRZEWODNICZĄCYCH I ZASTĘCÓW OOBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH


WYKAZ PRZEWODNICZACYCH I ZASTĘPCÓW 
OBOWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH 
NA TERENIE MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA
 
1.OKW Nr 1 Remiza OSP Mściszewo 31
- przewodniczący - Iwo Paweł Wojcieszak - KWW Nowoczesna Gmina
- z-ca przewodniczącego - Maja Ewa Frąckowiak - KWW SLD Lewica Razem
 
2.OKW Nr 2 Szkoła Podstawowa Białężyn 11
- przewodniczący - Łukasz Lech - KW Prawo i Sprawiedliwość
- z-ca przewodniczącego - Malwina Joanna Christian - KW Platforma Obywatelska RP
 
3.OKW Nr 3 Przedszkole "Leśne Skrzaty" Przebędowo 1
- przewodniczący - Roman Boczkowski - KW Prawo i Sprawiedliwość
- z-ca przewodniczącego - Katarzyna Błaszczak - KWW Dariusza Urbańskiego
 
4.OKW nr 2 Szkoła Podstawowa Długa Goślina 22
- przewodniczący - Bartosz Wiśniewski - KW Polskie Stronnictwo Ludowe
- z-ca przewodniczącego - Katarzyna Dreger - KW Platforma Obywatelska RP
 
5.OKW Nr 5 Szkoła Podstawowa Łopuchowo 15
- przewodniczący - Joanna Kmak - KW Twój Ruch
- z-ca przewodniczącego - Jagoda Anna Kosmowska - KWW "Teraz Wieś"
 
6.OKW Nr 6 Remiza OSP Boduszewo 19b
- przewodniczący - Honorata Maria Prządka - KW Prawo i Sprawiedliwość
- z-ca przewodniczącego - Agnieszka Krotecka - KW Platforma Obywatelska RP
 
7.OKW Nr 7 Gimnazjum nr 1 ul. Mściszewska 10 Murowana Goślina
- przewodniczący - Paweł Bartłomiej Dukarski - KWW Dariusza Urbańskiego
- z-ca przewodniczącego - Radosław Wawrzyniak - KWW Niezależni dla Powiatu
8.OKW Nr 8 Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji ul. Poznańska 16
Murowana Goślina
- przewodniczący - Dominika Maria Dębińska - KWW Rozwój Ziemi Goślińskiej
- z-ca przewodniczącego - Beata Magdalena Kopiczko - KWW Samorządowa Koalicja Gmin
 
9.OKW Nr 9 Przedszkole "Słoneczko" ul. Leśna 9 Murowana Goślina
- przewodniczący - Krzysztof Tomasz Dębiński - KW Prawo i Sprawiedliwość
- z-ca przewodniczącego - Klaudia Bromberek - KWW SLD Lewica Razem
 
10.OKW Nr 10 Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Gen. T.Kutrzeby 3 Murowana Goślina
- przewodniczący - Monika Bukowska - KW Polskie Stronnictwo Ludowe
- z-ca przewodniczącego - Waldemar Edmund Cebulski - KWW SLD Lewica Razem
 
11.OKW Nr 11 Gimnazjum nr 2 ul. Gen. T.Kutrzeby 3 Murowana Goślina
- przewodniczący - Michał Woźniak - KW Platforma Obywatelska RP
- z-ca przewodniczącego - Grażyna Maria Maciejewska - KWW Nowoczesna Gmina 

 


LOSOWANIE SKŁADÓW OBOWODWYCH KOMISJI WYBORCZYCH ORAZ NUMERÓW LIST KANDYDATOW KOMITETÓW WYBORCZYCH NA RADNYCH DO RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE

W dniu 22 października 2014 roku o godzinie 19.00 w sali 21 przy ul. Poznańskiej 16 w Murowanej Goślinie odbędzie się losowanie:

 • składów obwodowych komisji wyborczych,
 • numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych na radnych do Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie.

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Zgodnie z kalendarzem czynności wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku termin zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych upływa 17 października 2014 roku. (art. 182 §5 Kodeksu Wyborczego oraz uchwały PKW z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych).


INFORMACJA O LOSOWANIU MIEJSC DO PROWADZENIA KAMPANII WYBORCZEJ

W dniu 15 października 2014 r. (środa) o godz. 17.30 w Sali nr 21 przy ul. Poznańskiej 16, 62-095 Murowana Goślina odbędzie się losowanie miejsc na konstrukcjach przeznaczonych do prowadzenia kampanii wyborczej w wyborach samorządowych wyznaczonych na dzień 16.11.2014 r. i znajdujących się na:
 • Nowym Rynku - os. Zielone Wzgórza,
 • Placu Powstańców Wielkopolskich,
 • skrzyżowaniu ulic Rogozińskiej i Okrężnej.
Do udziału w losowaniu zapraszamy pełnomocników Komitetów Wyborczych wystawiających kandydatów na radnych w okręgach wyborczych na terenie Gminy Murowana Goślina

DYŻURY PEŁNIONE PRZEZ MIEJSKĄ KOMISJĘ WYBORCZĄ W MUROWANEJ GOŚLINIE - uzupełnienie informacji

 • 15.10.2014 - GODZ. OD 18.00 DO 20.00
 • 17.10.2014 - GODZ. OD 20.00 DO 24.00

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.


Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.
 
1.Termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa w dniu 27 października 2014 r.
2.Termin złożenia wniosku o sporządzenia aktu pełnomocnictwa upływa w dniu 7 listopada 2014 r.
3.Termin złożenia wójtowi oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa upływa w dniu 14 listopada 2014 r. Po upływie tego terminu oświadczenie takie można złożyć obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania tj. 16 listopada 2014 r. pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.
4.Termin złożenia wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania, w tym w obwodzie właściwym dla lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych upływa w dniu 12 listopada 2014 r.
 
Czynności, o których mowa powyżej mogą być dokonywane w godzinach pracy urzędu gminy.

Siedziba i skład Miejskiej Komisji Wyborczej


SIEDZIBA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE
ul. Poznańska 16
62-095 Murowana Goślina
sala 21 parter
 
 
SKŁAD MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE
 
1.Zbigniew Bitner, zam. w Murowanej Goślinie, zgł. przez KWW Rozwój Ziemi Goślińskiej - członek MKW
2.Justyna Clark, zam. w Długiej Goślinie, zgł. przez KWW Nowoczesna Gmina - członek MKW
3.Monika Aleksandra Ewert, zam. w Długiej Goślinie, zgł. przez KWW Przyjaciele Długiej Gośliny - członek MKW
4.Marek Józef Karasiewicz, zam. w Przebędowie, zgł. przez KWW TW - przewodniczący MKW
5.Urszula Mieczysława Kulczyńska, zam. w Murowanej Goślinie, zgł. przez KWW SLD Lewica Razem - członek MKW
6.Krzysztof Ireneusz Oczkowski, zam. w Murowanej Goślinie, zgł. przez KWW Dariusza Urbańskiego - zastępca przewodniczącego MKW
7.Dariusz Paprocki, zam. w Murowanej Goślinie, zgł. przez KW Prawo i Sprawiedliwość - członek MKW
8.Agnieszka Skrzypczak, zam. w Murowanej Goślinie, zgł. przez KWW Samorządowa Koalicja Gmin - członek MKW
9.Małgorzata Ślewczuk, zam. w Wojnówku, zgł. przez KW P.O.Wolność - członek MKW
 

DYŻURY PEŁNIONE PRZEZ MIEJSKĄ KOMISJĘ WYBORCZĄ W MUROWANEJ GOŚLINIE

 • 26.09.2014 - GODZ. OD 19.00 DO 20.00
 • 29.09.2014 - GODZ. OD 19.00 DO 20.00
 • 30.09.2014 - GODZ. OD 19.00 DO 20.00
 • 01.10.2014 - GODZ. OD 18.00 DO 20.00
 • 02.10.2014 - GODZ. OD 18.00 DO 20.00
 • 03.10.2014 - GODZ. OD 18.00 DO 20.00
 • 06.10.2014 - GODZ. OD 18.00 DO 22.00
 • 07.10.2014 - GODZ. OD 18.00 DO 24.00

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 22 września 2014 r.

Na podstawie art. 178 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) po rozpatrzeniu zgłoszeń kandydatów komitetów wyborczych  na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmiku województwa  i wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na 16 listopada 2014 r. Komisarz Wyborczy w Poznaniu informuje, że Postanowieniem  Nr 241/14 z dnia 22.09.2014 r.  powołał  Miejską Komisję Wyborczą w Murowanej Goślinie z siedzibą w Murowanej Goślinie, ul. Poznańska 16
W składzie: 
1.Zbigniew Bitner, zam: Murowana Goślina, zgł. przez KWW Rozwój Ziemi Goślińskiej
2.Justyna Clark, zam: Murowana Goślina, zgł. przez KWW Nowoczesna Gmina
3.Monika Aleksandra Ewert, zam: Długa Goślina, zgł. przez KWW Przyjaciele Długiej Gośliny
4.Marek Józef Karasiewicz, zam: Przebędowo, zgł. przez KWW TW
5.Urszula Mieczysława Kulczyńska, zam: Murowana Goślina, zgł. przez KKW SLD Lewica Razem
6.Krzysztof Ireneusz Oczkowski, zam: Murowana Goślina, zgł. przez KWW Dariusza Urbańskiego
7.Dariusz Paprocki, zam: Murowana Goślina, zgł. przez KW Prawo i Sprawiedliwość
8.Agnieszka Skrzypczak, zam: Murowana Goślina, zgł. przez KWW Samorządowa Koalicja Gmin
9.Małgorzata Ślewczuk, zam: Wojnówko, zgł. przez KW P.O. Wolność
 
 
Komisarz Wyborczy
w Poznaniu
  /-/ Henryk Komisarski
 

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach


Uchwała dostępna jest na stronie PKW.


KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 


Na podstawie  Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 sierpnia 2014 r. 
w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących przyjmowania zawiadomień  o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw informuję, że Komisarz Wyborczy w Poznaniu przyjmuje zawiadomienia  od następujących podmiotów: 

 • komitetów wyborczych stowarzyszeń i organizacji społecznych 
 • komitetów wyborczych wyborców 

utworzonych w celu zgłaszania kandydatów tylko w jednym województwie.

Zawiadomienia, przyjmowane będą w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, pokój 132 ( I piętro ), bud. B, od dnia ogłoszenia rozporządzenia o zarządzeniu wyborów  do dnia 8 września 2014 r., w dni robocze,  godzinach od 7.30 do 15.30.

Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego można dostarczyć przez pełnomocnika wyborczego, upoważnioną osobę lub przesyłką pocztową. W przypadku wysłania przesyłką pocztową o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Komisarza Wyborczego w Poznaniu. 

Sposób zawiadamiania o utworzeniu komitetów wyborczych oraz wzory wymaganych dokumentów określają informacje Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. - o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów o prezydentów miast, 
- o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej; 
które dostępne są na stronie internetowej www.pkw.gov.pl.

Komisarz Wyborczy w Poznaniu
/-/ Henryk Komisarski

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2014-09-02
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 kwietnia 2016 20:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1118
05 lipca 2016 23:45 Dominik Kowal - Zmiana danych dokumentu. link (Dokument opublikowany)
15 czerwca 2016 00:00 Dominik Kowal - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 czerwca 2016 23:54 Dominik Kowal - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)