Budżet Gminy

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Budżet 2019

PROJEKT BUDŻETU Założenia do projektu budżetu na 2019 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2036 Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2019 - 2036 Projekt budżetu na 2019 rok BUDŻET Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2036 Budżet na 2019 rok OPINIE REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ Uchwała...

Budżet 2018

PROJEKT BUDŻETU Założenia do projektu budżetu na 2018 rok i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2036 Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2018 - 2036 Projekt budżetu na 2018 rok BUDŻET Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2036 Budżet na 2018 rok OPINIE REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ Uchwała...

Budżet 2017

PROJEKT BUDŻETU Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej 2017-2036 Projekt budżetu BUDŻET Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2036 Budżet na 2017 rok OPINIE REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Murowana...

Budżet 2016

BUDŻET WPF Budżet OPINIE REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy Murowana Goślina za rok 2016 Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii...

Budżet 2015

BUDŻET w sprawie: uchwały budżetowej na 2015 rok OPINIE REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości wykupu obligacji. Uchwała...

Budżet 2014

OPINIE RIO Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok Wyrażenie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu z 14 stycznia 2014 Wyrażenie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Wyrażenie opinii o możliwości sfinansowania deficytu...

Budżet 2013

OPINIE RIO Wyrażenie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżet1 Miasta i Gminy Murowana Goślina przedstawionego w uchwale zmieniającej budżet na 2013 rok Wyrażenie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Murowana Goślina PROJEKT BUDŻETU Projekt budżetu 2013 Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana...

Budżet 2012

OPINIE RIO Wyrażenie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Wyrażenie opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Wyrażenie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu PROJEKT BUDŻETU Projekt budżetu 2012 WYKONANIE BUDŻETU Informacja o przebiegu realizacji budżetu gminy w IV kwartale 2012 roku Informacja o...

Budżet 2011

BUDŻET Budżet 2011 OPINIE RIO Wyrażenie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Murowana Goślina Wyrażenie opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Wyrażenie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Murowana Goślina - dla projektu budżetu PROJEKT BUDŻETU Projekt budżetu...

Budżet 2010

BUDŻET i ZMIANY • Zmiany budżetu Zarządzenie Burmistrza 553/2010 z dnia 27.05.2010, w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok Uchwała XL/387/2010 z dnia 26.04.2010, w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok Uchwała Nr XXXVIII/373/2010 z dnia 15.02.2010, w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok Uchwała Nr XXXVII/361/2009 z dnia 28.12.2009,...