Nieruchomości gminne na sprzedaż, dzierżawę lub wynajem (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej i niezabudowanych

NA SPRZEDAŻ I. nieruchomości zabudowanej poł. w miejscowości BODUSZEWO, ozn. w ewidencji gruntów i budynków nr 154/8 o pow. 0,1613 ha, obr.Boduszewo, ark. mapy 1, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr PO1P/00105084/2. Teren zabudowany budynkiem mieszkalnym i dobudowanym...

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów

OGŁOSZENIE O PRZETARGU BURMISTRZ MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ GRUNTU na podstawie wykazu z dnia 07.12.2010r. Przedmiotem przetargu są nieruchomości gruntowe niezabudowane położone: w miejscowości Boduszewo, ozn. w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 22 o pow. 2,0700 ha,...