Nieruchomości gminne na sprzedaż, dzierżawę lub wynajem (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości zabudowanych w Boduszewie oraz w Wojnówku (2x)

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA OGŁASZA IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BODUSZEWO, obręb Boduszewo, ark. mapy 1, KW PO1P/00105084/2, dz. nr 154/8 o pow. 0,1613 ha. Teren zabudowany budynkiem mieszkalnym z dobudowanym budynkiem gospodarczym oraz garażem w zabudowie wolnostojącej. Cena wywoławcza...

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanych w Wojnówku

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH W WOJNÓWKU oznaczonych geodezyjnie: obręb Wojnowo, arkusz mapy 1, KW PO1P/00234586/4, działki nr: 1. 166/1 o pow. 0,0971 ha, Cena wywoławcza 106 500,00 zł słownie: sto sześć tysięcy pięćset złotych...

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ GRUNTU na podstawie wykazu z dnia 21.03.2012 roku Przedmiotem przetargu są nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w miejscowości Białężyn, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako: dz. nr 207/2 o pow. 1,3517 ha, w skład...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości ŁOSKOŃ STARY, ozn. w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr : 1. 22/2 o pow. 0,2088 ha, CENA WYWOŁAWCZA 148.000,00 zł słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy zł Przetarg...