Nieruchomości gminne na sprzedaż, dzierżawę lub wynajem

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przetargowej

Informacja o wywieszeniu wykazu Ogłoszenie Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina informuje, że na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina ul. Poznańska 16 i 18, oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina pod adresem www.murowana-goslina.pl - BIP - AKTY PRAWNE - Zarządzenia Burmistrza 2014...

Informacja o wyniku przetargu - Łoskoń Stary

PP.6840.6.2015 Informacja o wyniku przetargu Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 14 września 2004 (Dz.U. z 2014 roku poz. 1490 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina informuje o wyniku przetargu odbytego w...

Informacja o wyniku przetargu - Kamińsko (2)

PR.6840.15.2014 Informacja o wyniku przetargu Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 14 września 2004 (Dz.U. z 2014 roku poz. 1490 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina informuje o wyniku przetargu odbytego w...

Informacja o wyniku przetargu - Kamińsko (1)

PR.6840.1.2015 Informacja o wyniku przetargu Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 14 września 2004 (Dz.U. z 2014 roku poz. 1490 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina informuje o wyniku przetargu odbytego w...

Informacja o wywieszonym wykazie - dzierżawa

Informacja o wywieszonym wykazie Ogłoszenie Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina ul. Poznańska 16 i 18, wywieszono na okres 21 dni wykaz nr 2/2015 części nieruchomości położonej w Murowanej Goślinie oraz nieruchomości położonej w Mściszewie, przeznaczonych...

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów i budynków: obręb Murowana Goślina, arkusz mapy 16, działka nr 1429/4 i 1430/2 o łącznej powierzchni 0,0433 ha, KW PO1P/00104662/1 (załącznik nr 1) Nieruchomość niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów i budynków: arkusz 1, obręb Kamińsko, działka...

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości

PP.6840.6.2015 Informacja o wyniku przetargu Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 14 września 2004 (Dz.U. z 2014 roku poz. 1490 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina informuje o wyniku przetargu odbytego w dniu...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przetargowej - Murowana Goślina

Informacja o wywieszeniu wykazu Ogłoszenie Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina informuje, że na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina ul. Poznańska 16 i 18, oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina pod adresem www.murowana-goslina.pl - BIP - AKTY PRAWNE - Zarządzenia Burmistrza 2014...