Nieruchomości gminne na sprzedaż, dzierżawę lub wynajem

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyniku przetargu odbytego w dniu 9 marca 2015 roku

PR.6840.15.2014 Informacja o wyniku przetargu Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 14 września 2004 (Dz.U. z 2013 roku poz. 942 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina informuje o wyniku przetargu odbytego...

Informacja o wywieszeniu wykazu

Ogłoszenie Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina informuje, że na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina ul. Poznańska 16 i 18, oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina pod adresem www.murowana-goslina.pl - BIP - AKTY PRAWNE - Zarządzenia Burmistrza 2014 - 2018 - zarządzenie nr 47/2015...

Informacja o wywieszonym wykazie

Ogłoszenie Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina ul. Poznańska 16 i 18, wywieszono na okres 21 dni wykaz nr 1/2015 części nieruchomości położonych w Murowanej Goślinie przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Murowana Goślina, dnia 03.02.2015 r. Alicja Błaszczyk podinspektor...

Informacja o wywieszeniu wykazu

Ogłoszenie Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina informuje, że na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina ul. Poznańska 16 i 18, oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina pod adresem www.murowana-goslina.pl - BIP - AKTY PRAWNE - Zarządzenia Burmistrza 2014 ? 2018 - zarządzenie nr 27 i nr...

Informacja o wyniku przetargu

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 14 września 2004 (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina informuje o wyniku przetargu na dzierżawę odbytego w dniu 13 stycznia 2015 roku. Data i miejsce...

Informacja o wyniku przetargu

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 14 września 2004 (Dz.U. z 2013 roku poz. 942 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina informuje o wyniku przetargu odbytego w dniu 8 grudnia 2014 roku. 1. Data i miejsce oraz...

Informacja o wyniku przetargu

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 14 września 2004 (Dz.U. z 2013 roku poz. 942 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina informuje o wyniku przetargu odbytego w dniu 8 grudnia 2014 roku. 1. Data i miejsce oraz...