Obwieszczenia (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 8 marca 2018 roku

w sprawie wydana zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaiu nr SKO.GP.4000.989.2017 z dnia 8 lutego 2018r. o utrzymaniu w mocy decyzji Burmistrza Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie z dnia 21 sierpnia 2017r. nr PP.6733.14.2017

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaiu nr SKO.GP.4000.989.2017 z dnia 8 lutego 2018r. o utrzymaniu w mocy decyzji Burmistrza Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie z dnia 21 sierpnia 2017r. nr PP.6733.14.2017 wydanej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy bezobsługowej stacji bazowej...

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dn. 09.02.2018 r.

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dn. 09.02.2018 r. dot. wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na przebudowę/rozbudowę drogi powiatowej nr 2393P polegającej na budowie ścieżki rowerowej w ramach projektu pn. "Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina"...