Obwieszczenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Budowa hali produkcyjnej z instalacją galwanizerni wraz z pomieszczeniami socjalno-bytowymi położonej w Murowanej Goślinie przy ul. Polnej

GK.7625-20/10 Murowana Goślina, dnia 9 lutego 2011 r. OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina, działając na podstawie art. 33 ust., w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w...