Obwieszczenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wysokości dotacji w roku 2018

Aktualizacja na dzień 12 kwietnia 2018 roku.

Informacja o wysokości dotacji w roku 2018

Aktualizacja na dzień 12 marca 2018 roku.

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 8 marca 2018 roku

w sprawie wydana zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaiu nr SKO.GP.4000.989.2017 z dnia 8 lutego 2018r. o utrzymaniu w mocy decyzji Burmistrza Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie z dnia 21 sierpnia 2017r. nr PP.6733.14.2017

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaiu nr SKO.GP.4000.989.2017 z dnia 8 lutego 2018r. o utrzymaniu w mocy decyzji Burmistrza Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie z dnia 21 sierpnia 2017r. nr PP.6733.14.2017 wydanej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy bezobsługowej stacji bazowej...