Obwieszczenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Cel publiczny w Murowanej Goślinie, ul. Poznańska - oświetlenie (obwieszczenie)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 2029P, ulicy Poznańskiej, w Murowanej Goślinie na terenie części działek o nr ewid....