Ulgi w podatkach (2005)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz podmiotów, którym udzielono ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w 2005

Na podstawie art. 14 pkt 2 lit. e) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) podaje się w terminie do 31 maja 2006 roku do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2005 roku w zakresie podatków...