Rejestr instytucji kultury

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rejestr instytucji kultury

INFORMACJA O REJESTRZE INSTYTUCJI KULTURY ORAZ SPOSOBIE UDOSTĘPNIANIA DANYCH Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami) oraz § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia...