Rejestr żłobków, instytucji kultury

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie gminy

Podstawa prawna: art. 27 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 1457. Dane z Rejestru żłobków i klubów dziecięcych podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz przepisów...

Rejestr instytucji kultury

INFORMACJA O REJESTRZE INSTYTUCJI KULTURY ORAZ SPOSOBIE UDOSTĘPNIANIA DANYCH Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami) oraz § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia...