Postępowania do 30 000 euro

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej, dla zadania polegającego na "Wykonaniu remontu nawierzchni chodników na terenie Parku w Murowanej Goślinie" - działka ewid 601 w ramach zadania inwestycyjnego "Rewitalizacja zespołu pałacowo- parkowego w Murowanej Goślinie".

Poniższe ogłoszenia stanowią archiwum zamówień publicznych 2015-2016

Aktualne ogłoszenia znajdują się na stronie Zamówienia publiczne.

Wykonanie i montaż wiat przystankowych

Postępowanie zostało unieważnione ze względu na fakt, że złożone oferty przekraczały założone środki na realizację niniejszego zadania. 25.10.2016 r.

Obsługa i utrzymanie Ośrodka Rekreacyjnego w Kamińsku, gmina Murowana Goślina

unieważnie z powodu konieczności doprecyzowania zapytania ofertowego