Ogłoszenia (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (2014)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 495/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 19 listopada 2013 r. KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.), oraz Uchwały Nr...