Ogłoszenia (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (2015)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 650 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 23 września 2014 r. KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118) oraz Uchwały Nr XLIII/439/2010 Rady...

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Murowana Goślina z organizacjami pozarządowymi (2014)

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MUROWANA GOŚLINA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2014 ROK