Ogłoszenia (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień 6769/16

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień (złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Ogłoszenie wyniku naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sportu - Zarządzenie nr 273/2016

Ogłoszenie wyników naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sportu w 2016 roku ogłoszonego na podstawie Zarządzenia nr 273/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 24 marca 2016 r.

Ogłoszenie wyniku naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sportu w 2016 roku

OGŁOSZENIE WYNIKÓW NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU SPORTU w 2016 roku ogłoszonego na podstawie Zarządzenia nr 257/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 24 lutego 2016 r.