Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie wyniku naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sportu - Zarządzenie nr 273/2016

Ogłoszenie wyników naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sportu w 2016 roku ogłoszonego na podstawie Zarządzenia nr 273/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 24 marca 2016 r.

Ogłoszenie wyniku naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sportu w 2016 roku

OGŁOSZENIE WYNIKÓW NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU SPORTU w 2016 roku ogłoszonego na podstawie Zarządzenia nr 257/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 24 lutego 2016 r.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (2015)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 650 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 23 września 2014 r. KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118) oraz Uchwały Nr XLIII/439/2010 Rady...

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Murowana Goślina z organizacjami pozarządowymi (2014)

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MUROWANA GOŚLINA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2014 ROK

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (2014)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 495/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 19 listopada 2013 r. KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.), oraz Uchwały Nr...