Pozostałe ogłoszenia

Usługi BHP

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
ul. Poznańska 18; 62-095 Murowana Goślina
 
poszukuje 
 
firmy 
 
do wykonywania na podstawie umowy cywilnoprawnej
zadań z zakresu 
 
bezpieczeństwa i higieny pracy
 
 
Zapraszamy do składania ofert zawierających:
 
charakterystykę firmy, zakres świadczonych usług,
klauzulę o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą 
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 833)”,
ofertę cenową.
 
Na zgłoszenia oczekujemy w terminie do 12 listopada 2013 roku (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy) pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy,
ul. Poznańska 18,
62-095 Murowana Goślina,
Kancelaria, pok. nr 1
 
Zakres zadań:
 
1.Regularna kontrola warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wnioskowanie zmian zmniejszających zagrożenia.
2.Sporządzanie okresowej analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, zawierające propozycje przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych, mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.
3.Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Prowadzenie dokumentacji 
i inicjowanie działań zmierzających do przeprowadzenia oceny.
4.Wypadki przy pracy i zdarzenia potencjalnie wypadkowe. Opracowanie wniosków, prowadzenie  dokumentacji oraz dochodzenie powypadkowe.
5.Stwierdzenie chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, prowadzenie rejestru a także przechowywanie wyników badań środowiska pracy.
6.Czuwanie nad zgodnością z wymaganiami prawnymi w zakresie BHP.
7.Inicjowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie BHP.
8.Udział w tworzeniu i aktualizacji procedur i instrukcji w zakresie BHP.
9.Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w obszarze systemów zarządzania BHP.
10.Aktywna współpraca z zewnętrznymi organami kontroli.
11.Inspirowanie, współtworzenie i promowanie kultury bezpieczeństwa w firmie.
 

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2013-10-28
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 czerwca 2016 11:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Hybza
Ilość wyświetleń: 507
17 czerwca 2016 11:16 Wojciech Hybza - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)