Strategie, Programy, Plany

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest obowiązkowym aktem planistycznym o zagospodarowaniu przestrzennym. Celem studium jest określenie polityki przestrzennej gminy.


Koordynator
Maciej Groszak
REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

 

Studium wprowadzają uchwały Rady Miejskiej, ostatnia nr IX/93/2019.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 października 2016 13:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dominik Kowal
Ilość wyświetleń: 57775
28 marca 2020 01:06 (Dominik Kowal) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 lipca 2019 12:24 (Dominik Kowal) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 lipca 2019 12:23 (Dominik Kowal) - Usunięcie załącznika [plik,1486,uwarunkowania-201710-jpg.jpg] z dokumentu. (Dokument opublikowany)