Strategie, Programy, Plany

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Murowana Goślina

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Murowana Goślina został opracowany w czerwcu 2004 r. Dokument ten był niezbędny przy ubieganiu się o środki pomocowe z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w latach 2004 - 2006.

 

Przy tworzeniu Plan Rozwoju Lokalnego korzystano z założeń i koncepcji zawartych w obowiązującej wówczas Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta i Gminy Murowana Goślina do roku 2010. Odwoływano się przede wszystkim do przyjętego wcześniej założenia opracowania koncepcji zintegrowanego rozwoju gminy, która powinna ujawniać się zarówno w integracji podmiotów, środków finansowych, działań wywołujących efekty synergiczne, jak i w zachowaniu niezbędnej równowagi między rozwojem sfery gospodarczej i społecznej, inwestycjami materialnymi i niematerialnymi. Wiąże się on również z rozwojem usług w zakresie zarządzania projektami, doradztwa, transferu technologii, promocji.


W zaproponowanym Planie Rozwoju Lokalnego respektowane są zatem zarówno potrzeby rozwoju gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy, polepszania warunków ekonomicznych i generalnie jakości życia mieszkańców, jak również respektowanie filozofii działania wynikającej z koncepcji ekorozwoju.

 

Koordynator
Barbara Florys-Kuchnowska
REFERAT BUDOWLANO - INWESTYCYJNY I ZARZĄDZANIA DROGAMI

 

Plan wprowadzają uchwały Rady Miejskiej, ostatnia nr VI/45/2007 z dnia 02.04.2007 r.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 października 2016 20:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dominik Kowal
Ilość wyświetleń: 761
21 października 2016 02:56 Dominik Kowal - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 października 2016 02:39 Dominik Kowal - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 października 2016 02:37 Dominik Kowal - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)