Strategie, Programy, Plany

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Murowana Goślina

Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Nakłada ona na organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego obowiązek podejmowania działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest dostosowany do specyfiki problemów alkoholowych w Gminie i uwzględnia lokalne możliwości realizacji pod względem prawnym, administracyjnym i ekonomicznym.


Koordynator
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

 

Program wprowadzają uchwały Rady Miejskiej, ostatnia nr XIII/123/2015 z dnia 3.11.2015 r.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Pomoc społeczna

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 listopada 2016 14:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dominik Kowal
Ilość wyświetleń: 666
08 listopada 2016 14:23 Dominik Kowal - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 listopada 2016 14:23 Dominik Kowal - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 listopada 2016 14:21 Dominik Kowal - Dodanie załącznika [123_2015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)