Normy prawne

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

Poniżej umieszczono Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 17.08.2016 r. (Dz.U. 2016.1300) wraz z załącznikami.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 listopada 2016 22:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dominik Kowal
Ilość wyświetleń: 265
10 listopada 2016 22:40 Dominik Kowal - Dodanie załącznika [rozporzadzenie_ministra_rodziny_pracy_i_polityki_spolecznej_dzu2016_1 300.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 listopada 2016 22:39 Dominik Kowal - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)