Zamówienia publiczne

ZP.271.10.2017 - Budowa ulicy Tęczowej w Murowanej Goślinie.

Status ogłoszenia:

Ogłoszenie aktywne

Rodzaj zamówienia:

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 17 lipca 2017

Ogłoszenia powiązane

ZP.271.10.2017 - Budowa ulicy Tęczowej w Murowanej Goślinie.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 17 lipca 2017

Zamawiający

Nazwa:

Gmina Murowana Goślina

Adres:

plac Powstańców Wielkopolskich 9

Wojewodztwo:

wielkopolskie

Miejscowość

Murowana Goślina

Kod pocztowy

62-095

Telefon:

(+48) 61 8923 600

Faks:

(+48) 61 8122 140

Przedmiot zamówienia

Nazwa:

ZP.271.10.2017 - Budowa ulicy Tęczowej w Murowanej Goślinie.

Rodzaj przedmiotu:

Roboty budowlane

Słownik CPV:

45.00.00.00.7

45.23.31.40.2

45.10.00.00.8

45.23.20.00.2

45.23.13.00.8

45.33.00.00.9

Opis:

Zamawiający informuje, że w dniu 17 lipca 2017 roku pod numerem 552250-N-2017 ogłosił w Biuletynie Zamówień Publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, którego przedmiotem jest:

Budowa ulicy Tęczowej w Murowanej Goślinie.

W załączeniu specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.

Procedura

Tryb udzielania zamówienia:

Przetarg nieograniczony

Termin składania wniosków/ofert:

01 sierpnia 2017 12:00

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 lipca 2017 14:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Niemier
Ilość wyświetleń: 333
17 lipca 2017 14:31 Daria Niemier - Opublikowanie dokumentu.
17 lipca 2017 14:29 Daria Niemier - Zmiana danych ogłoszenia. (Dokument nieopublikowany)
17 lipca 2017 14:26 Daria Niemier - Dodanie załącznika [ZP_271_10_2017_Dokumentacja_projektowo-kosztorysowa.zip] do dokumentu w przetargu. (Dokument nieopublikowany)