Zamówienia publiczne

ZP.271.12.2017 - Budowa garażu OSP w Łopuchowie

Status ogłoszenia:

Ogłoszenie aktywne

Rodzaj zamówienia:

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19 lipca 2017

Ogłoszenia powiązane

ZP.271.12.2017 - Budowa garażu OSP w Łopuchowie

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19 lipca 2017

Zamawiający

Nazwa:

Gmina Murowana Goślina

Adres:

plac Powstańców Wielkopolskich 9

Wojewodztwo:

wielkopolskie

Miejscowość

Murowana Goślina

Kod pocztowy

62-095

Telefon:

(+48) 61 8923 600

Faks:

(+48) 61 8122 140

Przedmiot zamówienia

Nazwa:

ZP.271.12.2017 - Budowa garażu OSP w Łopuchowie

Rodzaj przedmiotu:

Roboty budowlane

Słownik CPV:

45.00.00.00.7

45.31.00.00.3

45.33.00.00.9

Opis:

Zamawiający informuje, że w dniu 19 lipca 2017 roku pod numerem 553775-N-2017 ogłosił w Biuletynie Zamówień Publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, którego przedmiotem jest:

Budowa garażu OSP w Łopuchowie.

W załączeniu specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.

Procedura

Tryb udzielania zamówienia:

Przetarg nieograniczony

Termin składania wniosków/ofert:

03 sierpnia 2017 10:00

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 lipca 2017 15:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Niemier
Ilość wyświetleń: 450
19 lipca 2017 15:43 Daria Niemier - Opublikowanie dokumentu.
19 lipca 2017 15:42 Daria Niemier - Dodanie załącznika [ZP.271.12.2017_Dokumentacja%20_projektowo-kosztorysowa.zip] do dokumentu w przetargu. (Dokument nieopublikowany)
19 lipca 2017 15:40 Daria Niemier - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_4_do_formularza_ofertowego.docx] do dokumentu w przetargach. (Dokument nieopublikowany)