Zamówienia publiczne

ZP.271.14.2017 - Budowa garażu OSP w Łopuchowie

Status ogłoszenia:

Ogłoszenie aktywne

Rodzaj zamówienia:

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 10 sierpnia 2017

Ogłoszenia powiązane

ZP.271.14.2017 - Budowa garażu OSP w Łopuchowie

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 10 sierpnia 2017

ZP.271.14.2017 - Wyjaśnienia treści SIWZ - Budowa garażu OSP w Łopuchowie

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 16 sierpnia 2017

ZP.271.14.2017 - Wyjaśnienia treści SIWZ - Budowa garażu OSP w Łopuchowie

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 21 sierpnia 2017

Zamawiający

Nazwa:

Gmina Murowana Goślina

Adres:

plac Powstańców Wielkopolskich 9

Wojewodztwo:

wielkopolskie

Miejscowość

Murowana Goślina

Kod pocztowy

62-095

Telefon:

(+48) 61 8923 600

Faks:

(+48) 61 8122 140

Przedmiot zamówienia

Nazwa:

ZP.271.14.2017 - Budowa garażu OSP w Łopuchowie

Rodzaj przedmiotu:

Roboty budowlane

Wartość:

powyżej 30 tys. euro

Słownik CPV:

45.00.00.00.7

45.31.00.00.3

45.33.00.00.9

Opis:

Zamawiający informuje, że w dniu 10 sierpnia 2017 roku pod numerem 568098-N-2017 ogłosił w Biuletynie Zamówień Publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, którego przedmiotem jest:

Budowa garażu OSP w Łopuchowie

W załączeniu specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.

Procedura

Tryb udzielania zamówienia:

Przetarg nieograniczony

Termin składania wniosków/ofert:

28 sierpnia 2017 10:00

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 sierpnia 2017 15:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Stern
Ilość wyświetleń: 443
10 sierpnia 2017 16:03 Anna Stern - Opublikowanie dokumentu.
10 sierpnia 2017 16:02 Anna Stern - Dodanie załącznika [ZP_271_14_2017_Dokumentacja_projektowo-kosztorysowa.zip] do dokumentu w przetargu. (Dokument nieopublikowany)
10 sierpnia 2017 15:59 Anna Stern - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_4_do_formularza_ofertowego.docx] do dokumentu w przetargach. (Dokument nieopublikowany)