Zamówienia publiczne

ZP.271.17.2017 - Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie

Status ogłoszenia:

Ogłoszenie aktywne

Rodzaj zamówienia:

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 28 września 2017

Ogłoszenia powiązane

ZP.271.17.2017 - Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 28 września 2017

ZP.271.17.2017 - Wyjaśnienia treści SIWZ - Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 17 października 2017

Zamawiający

Nazwa:

Gmina Murowana Goślina

Adres:

plac Powstańców Wielkopolskich 9

Wojewodztwo:

wielkopolskie

Miejscowość

Murowana Goślina

Kod pocztowy

62-095

Telefon:

(+48) 61 8923 600

Faks:

(+48) 61 8122 140

Przedmiot zamówienia

Nazwa:

ZP.271.17.2017 - Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie

Rodzaj przedmiotu:

Roboty budowlane

Wartość:

powyżej 30 tys. euro

Słownik CPV:

45.00.00.00.7

45.31.00.00.3

45.33.00.00.9

45.33.30.00.0

Opis:

Zamawiający informuje, że w dniu 28 września 2017 roku pod numerem 594260-N-2017 ogłosił w Biuletynie Zamówień Publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, którego przedmiotem jest:

Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie

W załączeniu specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.

Procedura

Tryb udzielania zamówienia:

Przetarg nieograniczony

Termin składania wniosków/ofert:

26 października 2017 10:00

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 września 2017 08:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Stern
Ilość wyświetleń: 608
28 września 2017 08:42 Anna Stern - Opublikowanie dokumentu.
28 września 2017 08:40 Anna Stern - Dodanie załącznika [ZP_271_17_2017_Dokumentacja_projektowo-kosztorysowa.zip] do dokumentu w przetargu. (Dokument nieopublikowany)
28 września 2017 08:32 Anna Stern - Zmiana kolejności załączników. (Dokument nieopublikowany)