Zamówienia publiczne

ZP.271.19.2017 - Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białężynie

Status ogłoszenia:

Ogłoszenie aktywne

Rodzaj zamówienia:

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 06 października 2017

Ogłoszenia powiązane

Zamawiający

Nazwa:

Gmina Murowana Goślina

Adres:

plac Powstańców Wielkopolskich 9

Wojewodztwo:

wielkopolskie

Miejscowość

Murowana Goślina

Kod pocztowy

62-095

Telefon:

(+48) 61 8923 600

Faks:

(+48) 61 8122 140

Przedmiot zamówienia

Nazwa:

ZP.271.19.2017 - Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białężynie

Rodzaj przedmiotu:

Dostawy

Wartość:

powyżej 30 tys. euro

Opis:

Zamawiający informuje, że w dniu 6 października 2017 roku pod numerem 598836-N-2017 ogłosił w Biuletynie Zamówień Publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, którego przedmiotem jest:

Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białężynie

W załączeniu specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.

Procedura

Tryb udzielania zamówienia:

Przetarg nieograniczony

Termin składania wniosków/ofert:

17 października 2017 12:00

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 października 2017 14:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Stern
Ilość wyświetleń: 338
06 października 2017 15:39 Anna Stern - Zmiana danych ogłoszenia. (Dokument opublikowany)
06 października 2017 15:01 Anna Stern - Opublikowanie dokumentu.
06 października 2017 15:00 Anna Stern - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3_do_formularza_ofertowego.docx] do dokumentu w przetargach. (Dokument nieopublikowany)