Zamówienia publiczne

ZP.271.21.2017 - Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Murowana Goślina wraz z zapewnieniem tym dzieciom opieki w czasie dowozu według V części przedmiotu zamówienia

Status ogłoszenia:

Ogłoszenie aktywne

Rodzaj zamówienia:

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02 listopada 2017

Ogłoszenia powiązane

Zamawiający

Nazwa:

Gmina Murowana Goślina

Adres:

plac Powstańców Wielkopolskich 9

Wojewodztwo:

wielkopolskie

Miejscowość

Murowana Goślina

Kod pocztowy

62-095

Telefon:

(+48) 61 8923 600

Faks:

(+48) 61 8122 140

Przedmiot zamówienia

Nazwa:

ZP.271.21.2017 - Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Murowana Goślina wraz z zapewnieniem tym dzieciom opieki w czasie dowozu według V części przedmiotu zamówienia

Rodzaj przedmiotu:

Usługi

Wartość:

powyżej 30 tys. euro

Opis:

Zamawiający informuje, że w dniu 2 listopada 2017 roku pod numerem 610464-N-2017 ogłosił w Biuletynie Zamówień Publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, którego przedmiotem jest:

Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Murowana Goślina wraz z zapewnieniem tym dzieciom opieki w czasie dowozu według V części przedmiotu zamówienia

W załączeniu specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.

Procedura

Tryb udzielania zamówienia:

Przetarg nieograniczony

Termin składania wniosków/ofert:

10 listopada 2017 10:00

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 listopada 2017 13:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Stern
Ilość wyświetleń: 475
02 listopada 2017 13:39 Anna Stern - Opublikowanie dokumentu.
02 listopada 2017 13:38 Anna Stern - Dodanie załącznika [zal_nr_2_do_formularza_ofertowego.docx] do dokumentu w przetargach. (Dokument nieopublikowany)
02 listopada 2017 13:37 Anna Stern - Dodanie załącznika [zal_nr_1_do_formularza_ofertowego.docx] do dokumentu w przetargach. (Dokument nieopublikowany)