Zamówienia publiczne

ZP.271.2.2018 - Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie

Status ogłoszenia:

Ogłoszenie aktywne

Rodzaj zamówienia:

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 08 stycznia 2018

Ogłoszenia powiązane

ZP.271.2.2018 - Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 08 stycznia 2018

ZP.271.2.2018 - Zawarcie umowy - Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 05 marca 2018

Zamawiający

Nazwa:

Gmina Murowana Goślina

Adres:

plac Powstańców Wielkopolskich 9

Wojewodztwo:

wielkopolskie

Miejscowość

Murowana Goślina

Kod pocztowy

62-095

Telefon:

(+48) 61 8923 600

Faks:

(+48) 61 8122 140

Przedmiot zamówienia

Nazwa:

ZP.271.2.2018 - Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie

Rodzaj przedmiotu:

Roboty budowlane

Wartość:

powyżej 30 tys. euro

Słownik CPV:

45.00.00.00.7

45.31.00.00.3

45.33.00.00.9

45.33.30.00.0

Opis:

Zamawiający informuje, że w dniu 8 stycznia 2018 roku pod numerem 502476-N-2018 ogłosił w Biuletynie Zamówień Publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, którego przedmiotem jest:

Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie

W załączeniu specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 

Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”   Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie wraz z wyposażeniem”

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Kraina Trzech Rzek

Procedura

Tryb udzielania zamówienia:

Przetarg nieograniczony

Termin składania wniosków/ofert:

25 stycznia 2018 10:00

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 stycznia 2018 16:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Stern
Ilość wyświetleń: 1008
08 stycznia 2018 16:11 Anna Stern - Opublikowanie dokumentu.
08 stycznia 2018 16:10 Anna Stern - Zmiana danych ogłoszenia. (Dokument nieopublikowany)
08 stycznia 2018 16:10 Anna Stern - Zmiana danych ogłoszenia. (Dokument nieopublikowany)