Zamówienia publiczne

ZP.271.3.2018 - Budowa ulicy Irysowej i ulicy Storczykowej na osiedlu 600-lecia w Murowanej Goślinie

Status ogłoszenia:

Ogłoszenie aktywne

Rodzaj zamówienia:

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19 stycznia 2018

Ogłoszenia powiązane

Zamawiający

Nazwa:

Gmina Murowana Goślina

Adres:

plac Powstańców Wielkopolskich 9

Wojewodztwo:

wielkopolskie

Miejscowość

Murowana Goślina

Kod pocztowy

62-095

Telefon:

(+48) 61 8923 600

Faks:

(+48) 61 8122 140

Przedmiot zamówienia

Nazwa:

ZP.271.3.2018 - Budowa ulicy Irysowej i ulicy Storczykowej na osiedlu 600-lecia w Murowanej Goślinie

Rodzaj przedmiotu:

Roboty budowlane

Wartość:

powyżej 30 tys. euro

Opis:

Zamawiający informuje, że w dniu 19 stycznia 2018 roku pod numerem 507791-N-2018 ogłosił w Biuletynie Zamówień Publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, którego przedmiotem jest:

Budowa ulicy Irysowej i ulicy Storczykowej na osiedlu 600-lecia w Murowanej Goślinie

W załączeniu specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.

Procedura

Tryb udzielania zamówienia:

Przetarg nieograniczony

Termin składania wniosków/ofert:

02 lutego 2018 11:00

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 stycznia 2018 11:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Stern
Ilość wyświetleń: 578
19 stycznia 2018 11:49 Anna Stern - Opublikowanie dokumentu.
19 stycznia 2018 11:49 Anna Stern - Dodanie załącznika [ZP_271_3_2018_Dokumentacja_projektowo-kosztorysowa.zip] do dokumentu w przetargu. (Dokument nieopublikowany)
19 stycznia 2018 11:47 Anna Stern - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_4_do_formularza_ofertowego.docx] do dokumentu w przetargach. (Dokument nieopublikowany)