Zamówienia publiczne

ZP.271.4.2018 - Budowa ulicy przy szkole w Łopuchowie

Status ogłoszenia:

Ogłoszenie aktywne

Rodzaj zamówienia:

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 25 stycznia 2018

Ogłoszenia powiązane

ZP.271.4.2018 - Budowa ulicy przy szkole w Łopuchowie

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 25 stycznia 2018

Zamawiający

Nazwa:

Gmina Murowana Goślina

Adres:

plac Powstańców Wielkopolskich 9

Wojewodztwo:

wielkopolskie

Miejscowość

Murowana Goślina

Kod pocztowy

62-095

Telefon:

(+48) 61 8923 600

Faks:

(+48) 61 8122 140

Przedmiot zamówienia

Nazwa:

ZP.271.4.2018 - Budowa ulicy przy szkole w Łopuchowie

Rodzaj przedmiotu:

Roboty budowlane

Wartość:

powyżej 30 tys. euro

Słownik CPV:

45.00.00.00.7

45.10.00.00.8

45.23.13.00.8

45.23.20.00.2

45.23.33.30.1

45.23.31.20.6

45.23.31.40.2

Opis:

Zamawiający informuje, że w dniu 25 stycznia 2018 roku pod numerem 509900-N-2018 ogłosił w Biuletynie Zamówień Publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, którego przedmiotem jest:

Budowa ulicy przy szkole w Łopuchowie


W załączeniu specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.

Procedura

Tryb udzielania zamówienia:

Przetarg nieograniczony

Termin składania wniosków/ofert:

09 lutego 2018 10:00

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 stycznia 2018 11:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Stern
Ilość wyświetleń: 426
25 stycznia 2018 11:28 Anna Stern - Opublikowanie dokumentu.
25 stycznia 2018 11:27 Anna Stern - Dodanie załącznika [ZP_271_4_2018_Dokumentacja_projektowo-kosztorysowa.zip] do dokumentu w przetargu. (Dokument nieopublikowany)
25 stycznia 2018 11:26 Anna Stern - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_4_do_formularza_ofertowego.docx] do dokumentu w przetargach. (Dokument nieopublikowany)